Zasady zabawy i regulamin


I Zasady zabawy

1) Zabawa polega na tym aby jak najwięcej razy zestrzelić graczy przeciwnej drużyny jednocześnie samemu będąc trafionym jak najmniej razy.

2) Broń strzela bezbolesnymi bezpiecznymi dla zdrowia falami podczerwieni które odbierane są przez czujniki na kamizelkach.

3) Podczas zabawy gracze podzielni są na drużyny – kolor drużyny jest wyświetlony na kamizelkach i/lub na broni.

4) Gracze mają 30 pocisków – po ich wystrzeleniu broń przestaje wydawać sygnał strzału i broń trzeba przeładować za pomocą srebrnego przycisku na broni.

5) Czarne kamizelki gasną w momencie utraty życia, zielone kamizelki - zapalają się w momencie utraty życia. Gracz jest nieaktywny przez 5 sekund od zestrzelenia – nie może strzelać ani być zastrzelony. Potem wraca do gry.

6) Każdy z graczy ma tę samą ilość żyć i po utracie ich wszystkich może się „ożywić” za pomocą jednej z apteczek. Apteczki znajdują się na terenie Areny – do odnalezienia przez graczy. Ożywienie wymaga ponownego przeładowania broni.

7) Zabawa podzielona jest na kilka gier – podczas każdej przerwy uczestnikom przedstawiane są wyniki każdej rundy.

II Regulamin

1) Zabawa dla dzieci od 8 roku życia (proszę nie pytać o wyjątki).

2) Zabawa na arenie jest tylko GRĄ i nie należy traktować jej na serio, złościć się z przegranej i stosować odwetu.

3) ZAKAZ RZUCANIA BRONI - szanujemy powierzony sprzęt i wystrój / rekwizyty.

4) Wychodzić z zza rogu z schowaną bronią, aby nie uderzyć kolegi / koleżanki

5) UWAGA NA STOPNIE DO BUNKRA

6) Kategorycznie zabrania się:
- biegania (można uderzyć w coś lub kogoś)
- skakania
- wspinaczki na konstrukcje oraz rekwizyty, w tym przechodzenia przez okna
- fizycznego kontaktu między zawodnikami, a także sprzętem/rekwizytami do tego nie przeznaczonymi
- wymachiwania, uderzania oraz rzucania „bronią” bądź innymi przedmiotami
- używania niecenzuralnych słów, bądź obraźliwych zwrotów w stosunku do innych uczestników gry
- czołgania się oraz chodzenia na „klęczkach”

7) Nie dopuszcza się do gry osób pod wpływem alkoholu, narkotyków ani innych środków mogących mieć wpływ na prawidłową pracę organizmu ludzkiego (także lekarstw). Zabrania się udziału w grze kobietom ciężarnym oraz osobom których stan zdrowia nie pozwala na udział w działaniach ruchowych związanych z dużym wysiłkiem fizycznym, ciemnościami oraz w warunkach wysoce stresujących.

8) Każda osoba przed przystąpieniem do gry zobowiązana jest zapoznać się z regulaminem. Za podanie nieprawdy bądź zatajenie okoliczności eliminujących możliwość przystąpienia do gry – odpowiedzialność ponosi uczestnik.

9) Podczas wizyty należy bezwzględnie wykonywać polecenia obsługi, a także stosować się do przepisów PPOŻ i BHP.

10) W przypadku zauważenia na arenie osoby, która uległa kontuzji należy niezwłocznie powiadomić obsługę.

11) Na polu gry mogą przebywać tylko osoby biorące udział w grze i obsługa.

12) W przypadku zakończenia rozgrywki, stwierdzenia niesprawności sprzętu, czy też innych nieprzewidzianych okoliczności zawodnik opuszcza pole gry i udaje się do zbrojowni.

13) Jeżeli uczestnicy nie będą przestrzegać reguł bezpieczeństwa lub poleceń personelu Laser Areny, grozi im niebezpieczeństwo wypadku i poważnych urazów, za wszelkie szkody wynikające z okoliczności, za które nie ponosi odpowiedzialności zarządca areny – odpowiedzialność ponosi uczestnik (gracz).

14) Przed wejściem na arenę należy opróżnić kieszenie, ściągnąć biżuterię, smycze itp., które mogę zagrozić bezpieczeństwu podczas rozgrywki.

15) Obsługa ani właściciel nie odpowiada za przedmioty pozostawione na terenie obiektu.

16) Wyposażenie graczy wydaje obsługa. Uczestnicy rozgrywki są zobowiązani zdać sprzęt możliwie najszybciej po jej zakończeniu, w stanie nie gorszym niż podczas wydawania.

17) Użytkownicy korzystają z Areny na własną odpowiedzialność i odpowiadają materialnie za wyrządzone szkody na zasadach określonych w odrębnych przepisach. Dotyczy to również OC w życiu prywatnym.

18) Każdy z uczestników przed rozpoczęciem gry zostaje dodatkowo przeszkolony w zakresie bezpieczeństwa oraz zapoznaje się z funkcjonowaniem sprzętu.

19) Wszelkie spory będą rozpatrywane przez sąd właściwy dla siedziby Laser Arena.

20) Uczestnik świadomie i dobrowolnie decyduje się na udział w grze. Jest świadomy, że paintball laserowy jest sportem wymagającym ogromnego wysiłku psychofizycznego i mogącym powodować kontuzje (otarcia, zadrapania, siniaki, złamania czy inne negatywne skutki zdrowotne)

21) Przystępując do gry akceptujesz regulamin.